LABUD DOO NOVI SAD

  Labud se nalazi na opstini Novi Sad, mesto Novi sad, adresa Futoška 63 . Matični broj preduzeća je 08058920.

  Labud društvo sa ograničenom odgovornošću za izradu jorgana dušeka i ostalih tekstilnih proizvoda novi sad je osnovano 23.07.1954. godine.

  Preduzeće Labud je u statusu: aktivno privredno društvo.

  Pretežna delatnost preduzeća je proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odeće, šifra delatnosti 1392, industrija.

  Matični broj Labud je 08058920.

  PIB:

  101694269

  Matični broj:

  08058920

  Šifra delatnosti:

  1392

  Adresa:

  Futoška 63

  ads

  Zakonski zastupnici:

  Slađana Ćojder - generalni direktor

  Dragan Pavlović - Lice ovlašćeno za zastupanje

  Tekući račun:

  340-1655-09

  Kontakt osobe:

  Radmila Gužvica

  Vidosava Gajić

  Ljiljana Džombeta

  Ljilja Grujić

  Julijana Uzelac

  Vera Kalapać

  Jadranka Rodić

  Marija Grahovac

  Katica Simin

  Andrija Dutina

  Ljiljana Matić

  Erika Latinović

  Milojka Keserović

  Desimir Jovanović

  Jelena Horvat

  Mira Sofilj

  Slavica Ilibašić

  Milica Kostadinović

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner